◄ Home NaoHigano.com Nao Higano - Soprano  
    
 O NAO HIGANO
Životopis
Repertoár
 VYSTÚPENIA
Kalendár
Ohlasy
 UKÁŽKY
Zvukové ukážky
Foto
Dizertačná práca
 MÉDIÁ
Vysielanie
 ĎALŠIE AKTIVITY
Kreslenie
 KONTAKT
P.O. box, e-mail
       Nao Higano

 

ŽIVOTOPIS

Japonská sopranistka Nao Higano pochádza z Chiby. Študovala operný a koncertný spev
na katedre spevu Univerzite Seitoku v Chibe a na katedre spevu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde ukončila doktorandské štúdium s titulom artis doktor (ArtD)
u doc. P. Mikuláša.

Absolvovala majstrovské spevácke kurzy napr. G. Beňačkovej, S. Kopčáka, P. Dvorského,
Z. Livorovej a ďalších. S úspechom sa predstavila i na medzinárodných hudobných festivaloch, nahráva pre rozhlasové hudobné vysielanie a pre TV
(ORF, Maďarský rozhlas, Český rozhlas, Slovenský rozhlas, ČT, STV, ČTV)
a pre hudobné vydavateľstvá.

Na sólových recitáloch sa predstavila ako interpretka piesňovej a komornej tvorby,
venuje sa aj prednesu oratórnej, omšovej a kantátovej literatúry. Spolupracuje s viacerými orchestrálnymi a s komornými telesami (Slovenská filharmónia, Slovenský komorný orchester B. Warchala, Symfonický orchester slovenského rozhlasu, Symfonický orchester českého rozhlasu, Tokijská filharmónia, Štátna filharmónia Košice, Štátny komorný orchester Žilina, Moyzesovo kvarteto atď.).

 

Pripravila aj piesňový recitál pre pražské Rudolfínum, vystupovala v amsterdamskom Concertgebouw a v ďalších prestížnych sálach. Získala prvú cenu Yamaha foundation
a viacero prémií Slovenského hudobného fondu. Ako sólistka hosťovala v Opere SND,
Opere ND Brno a ND Praha. Bola stálym hosťom Opery SND, kde jedným z významných naštudovaní bola aj postava Ženy v Schönbergovej monodráme Očakávanie.

Špeciálnu pozornosť venovala štúdiu vokálnych kompozícií slovanských,
najmä súčastných autorov, ktoré interpretovala a premiérovo uviedla.
Jej bohatý repertoár siaha od renesancie po skladby dvadsiatehoprvého storočia.

V roku 2009 so spoluprácou firmy abalArt s.r.o. vydala album CD „Konomichi“ (Tá cesta),
kde reprezentuje slovenské a japonské piesne.

Ako pedagóg spevu spolupracovala s Konzervatóriami Bratislava, Žilina, Kroměříž
a s ďalšími umeleckými školami a inštitúciami.

V posledných rokoch získava rozhľad aj ako výtvarníčka, vystavuje svoje výtvarné diela.
Od roku 2008 je členkou spolku výtvarníkov v Kroměříži.

© Nao Higano   2007 - 2018