◄ Home NaoHigano.com Nao Higano - Soprano  
    
 O NAO HIGANO
Životopis
Repertoár
 VYSTÚPENIA
Kalendár
Ohlasy
 UKÁŽKY
Zvukové ukážky
Foto
Dizertačná práca
 MÉDIÁ
Vysielanie
 ĎALŠIE AKTIVITY
Kreslenie
 KONTAKT
P.O. box, e-mail
       Nao Higano
 

KRITICKÉ OHLASY

...Pro mne osobně bylo vrcholem festivalu vystoupení japonské sopranistky Nao Higano. Její velký hlas má krásnu barvu a je vyrovnaný od nejnižších poloh až do těch nejvyšších. Zpívá lehce, bez viditelné námahy, a vyslovuje tak zřetelně, že je jí rozumět i ve vysokých polohách téměř každé slovo. Umí být dramatická, vážná i veselá... I když velikost jejího hlasu ji předurčuje spíše pro operu, na koncertě předvedla, že písňová tvorba  jí není vůbec cizí.
(Recitál na festivale Mladá Praha, Rudolfinum) - Hudební rozhledy č.10/1996

...Jej výslovnosť slovenčiny by jej nejedna slovenská speváčka mohla závidieť.
(Recitál v pražskom Kostele sv. Vavřince) – Tvar, 24. 6. 1999


...Nao Higano badateľne technicky i výrazovo napreduje. Dokumentovala schopnosť ozdobného spevu, lyrickej kantilény i naznačených mladodramatických možností v áriách z Figarovej svadby, Dona Giovanniho (exponovaná Dona Anna) a Traviaty.
(Bratislavská festival Kultúrne leto 1999) – Národná obroda, 28. 8. 1999

...Pri stvárňovaní cyklu bola obdivuhodná Nao Higano. Nielen, že sa dokázala stotožniť s lexickou zložkou (náročnou aj pre rodeného Slováka), vystihnúť jej podstatu a zmysel, ale dokázala popri dominantných vokálnych a muzikantských danostiach každú z piesní okoreniť a vypointovať pikantným, inteligentným humorom.
(L. Kupkovič: Tri pesne, premiéra) – Hudobný život, január 2002

...Valentínsky koncert v Slovenskom rozhlase ozvláštnila pôvabná japonská speváčka Nao Higano. Jej mnohovrstvový soprán má zaujímavú farbu. Skvelú spevácku techniku a dokonalé využitie dynamiky od pianisimá až po fortisimá.
(B. Martinu: Kouzelné noci, cyklus piesní, SOSR ) – Hospodárske noviny, 8. 3. 2002

...Nao Higano sa s tridsaťminútovým monológom Ženy v Očakávaní vyrovnala obdivuhodne. Na oboch premiérach upútala tónovou kvalitou, dynamickým a výrazovým tieňovaním, emotívnosťou...
(A.Schönberg: Očakávanie, slovenská premiéra, Opera SND) – Domino fórum, 7. novembra 2002

...Svetlým bodom inscenácie sú hudobné naštudovanie a výkon protagonistky Nao Higano, ktorá napriek lyrickejšiemu a komornému fondu dokázala spevom vyjadriť protichodné psychické stavy a situácie, ale aj technicky zvládnuť extrémne náročný part.
(A. Schönberg: Očakávanie, Opera SND) – Literárny týždenník 14. novembra 2002
 

 

© Nao Higano   2007 - 2018